Категории
  • Екстра / Първо Качество

  • Второ Качество

 
Поръчка
0 продукта
Поръчка
 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА LaBamba.bg

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Ла Бамба Клоутс Трейтинг" ЕООД , наричан по-долу LaBamba.bg, от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн LaBamba.bg и поддомейните му, наричани за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "Ла Бамба Клоутс Трейдинг" ЕООД, наричани за краткост Услуги.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на LaBamba.bg, с изключение на линка към настроящите Общи условия, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Ла Бамба Клоутс Трейдинг" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Топли дол" 2А, вх. 2, ап. 22; Ид. номер по Булстат: 201049340; ДДС Номер: BG201049340.

 

1. Условия за използване на Сайта на LaBamba.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че LaBamba.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че използването на този Сайт или материали от него от Потребителя, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. LaBamba.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

2. Задължения на Потребителя при регистриране

Предвид ползването на Сайта на LaBamba.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, LaBamba.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на LaBamba.bg

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личната информация на клиентите си. Достъпът до интернет страницата ни, както и онлайн каталога, са абсолютно свободни и не изискват въвеждане на лична информация.

Поръчката на продукти от нашия онлайн магазин изисква въвеждане на лични данни от Ваша страна само в рамките на минимума, необходим за реализиране на поръчката Ви.

LaBamba.bg уверява своите клиенти, че съгласно Закона за защита на личните данни, всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от LaBamba.bg единствено за целите на техническото управление на Сайта, за обща комуникация с вас и за предоставяне на специална информация относно стоки и услуги, предлагани в търговската верига на "Ла Бамба Клоутс Трейдинг" ЕООД. Служителите на LaBamba.bg са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на информация. 

Събраните данни се съхраняват в криптиран вид, на компютър, достъп до който имат само упълномощени лица и то в условията на специални вътрешни процедури за сигурност. Всичко това се прави с цел сигурна защита на личната информация на клиентите ни от неоторизиран достъп.

Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, за информация или редакция.

LaBamba.bg гарантира, че предоставените от Потребителя Лични данни, няма да се унищожават, фалшифицират, няма да се продават или разкриват на трети лица, освен за целите на услугите, описани в тези условия и заявени от Потребителя. LaBamba.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват, предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от LaBamba.bg по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на LaBamba.bg

 

4. Авторски права и ограничения, свързани с тях.

LaBamba.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на LaBamba.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

LaBamba.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между LaBamba.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права LaBamba.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от LaBamba.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на LaBamba.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

Предоставените препратки на Сайта на LaBamba.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от LaBamba.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

LaBamba.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин LaBamba.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

 

5. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Стоките сайта са разпределени по видове групи.

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената и основните характеристики на стоката. LaBamba.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

LaBamba.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;

Всички посочени на сайта цени са в лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на нейната страница са посочени цените за всяка от модификациите.

LaBamba.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като LaBamba.bg не поема отговорност да ги актуализира. Възможно е част от информацията, публикувана в Сайта, да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в LaBamba.bg

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от LaBamba.bg. При създаване на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При изготвяне на поръчка на Сайта, потребителят влиза в договорни отношения с "Ла Бамба Клоутс Трейдинг" ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена след потвърждаване, следвайки инструкциите в Сайта;

LaBamba.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на финализиране на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, LaBamba.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя ако има такива.

 

7. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. LaBamba.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете над 7 дни с предварително удобрение от страна на Потребителя.

LaBamba.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

LaBamba.bg извършва доставки чрез подизпълнител само на територията на България.

 

8. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на LaBamba.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, LaBamba.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги LaBamba.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Ла Бамба Клоутс Трейдинг" ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, LaBamba.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги LaBamba.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, LaBamba.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги LaBamba.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

 

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

 

10. Други

LaBamba.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

LaBamba.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, с изключение на случаите, когато Потребителят не е заявил изрично отказ от това.

LaBamba.bg управлява този Сайт от офиса си в София, България. LaBamba.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон се извършват в рамките на работното време: от 8:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. LaBamba.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

При използване услугите на LaBamba.bg, Потребителят се задължава да спазва Общите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА LaBamba.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА LaBamba.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на LaBamba.bg са следните:

България, 1303 София, Възраждане, ул. Камен Андреев №15

Тel. : +359 2 4219952